Administrator:  

Grubbe Advokater

Åbenrå 31

1124 København K

Tlf.: 33131135

Mail: grubbe@grubbe-advo.dk

Kontaktperson: Thomas Rysgaard Rasmussen

 

Revisor:

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Havneholmen 29

1561 København V

Tlf.: 39 15 52 00

Kontaktperson: Gert Larsen

 

Foreningens regnskabsår afsluttes 30/9. Herefter afleverer administrationen regnskabet til revisor, hvorefter foreningens regnskab forventes udarbejdet medio november. Generalforsamling indkaldes medio januar.