Her er kontaktinformationer på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Desuden kan du se hvilke arbejdsopgaver hvert bestyrelsesmedlem varetager, så du ved hvem du skal henvende dig til i de enkelte sager. 
 

Lene Svendsen

Bestyrelsesformand
formand@abfglinkasrubin.dk

Desuden kan du henvende dig til formanden på telefon: 50 89 10 10 på tirsdage og torsdage i tidsrummet 17:30-18:00.

Lene varetager opgaver vedrørende: 
• Parkering, parkeringstilladelser/kort, gæsteparkering og leje af parkeringspladser
• Ekstra nøgler
• Vaskeri – udlevering af vaskekort


Jonas Tais Schmidt

Bestyrelsesmedlem
jonas@abfglinkasrubin.dk

Jonas varetager opgaver vedrørende:  
• Fremleje samt kontrakter 
• Lejlighedsvedligeholdelse