Er du berettiget til at fremleje din lejlighed efter vedtægternes §11, skal du :
 

1) Skrive en ansøgning til bestyrelsen

2) Når bestyrelsen har godkendt dit ønske om fremleje, kan du gå igang med at finde en egnet fremlejer

3) Send fire underskrevne kopier af lejekontrakten til administrationen


 Du kan downloade en standard lejekontrakt, typeformular A, 8 udgave her

 

Vedtægernes §11

Som andelshaver kan du fremleje din lejlighed efter reglerne beskrevet i vedtægernes § 11:
 

11.1 En andelshaver må hverken helt eller delvist overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, med mindre han er berettiget dertil efter stk. 2-6, eller med mindre andelen er erhvervet som forældrekøb, jf. vedtægtens §3, stk. 1.
 

11.2 En andelshaver er berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, når han/hun har boet i andelsboligforeningen i 1 år. Bestyrelsen skal uanset fremlejeperiodens længde godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet inden fremlejeperiodens begyndelse. Fremlejeaftalen skal underskrives som godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.
 

11.3 Bestyrelsen kan tillade en fremlejeperiode på op til 1 år uanset andelshaverens begrundelse for ønsket om fremleje, herunder også i forbindelse med svigtende salg hvor andelshaveren har udbudt sin andel til salg og selv er fraflyttet boligen.
 

11.4 Bestyrelsen kan tillade en fremlejeperiode på mere end 1 år, og normalt maksimalt op til 3 år, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. En fremlejeperiode på mere end 1 år kan således ikke tillades i forbindelse med andelshaverens fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde så som svigtende salg.
 

11.5 Hvis man har haft sin lejlighed fremlejet, skal man bo yderligere 1 år i foreningen for at kunne fremleje igen. Hvis andelen har været fremlejet efter stk. 3 eller stk. 4 uden at andelen har været udbudt til salg, kan bestyrelsen dog dispenserer fra det 1-årige bopælskrav, såfremt anmodningen om fremleje sker fordi andelen sættes til salg. I sidstnævnte situation kan fremleje tillades for ydereligere 1 år, såfremt andelen aktivt udbydes til salg af andelshaveren i fremlejeperioden.
 

11.6 Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser. Der kan ikke ske særskilt fremleje af kælderum. P-pladser kan ikke fremlejes.