2. februar 2012 20:52:00

Torsdag den 19. januar blev der afholdt generalforsamling. Bestyrelsen vil gerne sige tak for et godt møde til alle deltagerene. Godkendt årsrapport, budget, bestyrelsens berretning samt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vil blive distribueret rundt inden for den nærmeste fremtid.