Overførsel eller salg af andelsbolig er nærmere beskrevet i vedtægtsreglernes §13-19.

Yderligere skal det nævnes, at det nu er muligt at købe/sælge en lejlighed som forældrekøb efter vedtægternes § 3.1
 

Fremgangsmåde ved salg af lejlighed: 


1)  Vurdering af lejlighed
Sælger rekvirerer vurderingsmand fra Focus2A/S Peter Ulrich, tlf.41 41 35 35 ,pfu@fokus2.dk . Udgifterne til vurderingen deles mellem sælger og køber. Det anbefales, at man henvender sig og aftaler en vurdering i god tid før boligsalget. En repræsentant fra bestyrelsen kan, hvis det ønskes, være til stede ved vurderingen.

Der skal også foretages VVS og el syn i lejligheden. VVS syn foretages af Tårnby VVS Teknik, der har tlf. 30 29 16 87. El syn foretages af Nordisk Elektric, som kan kontaktes på tlf. 44 44 12 33.
 

2) Intern venteliste
Der er pt. Ingen intern venteliste, og man skal derfor selv stå for salget af sin andelsbolig.
Da der er mulighed for at sammenlægge lejligheder, er det en god idé at spørge naboer, under- og overboer om de er interesseret i at købe din lejlighed, inden du eksternt forsøger at finde en køber.
 

3) Ekstern salg
Du kan sælge din lejlighed selv eller via ejendomsmægler. Du kan evt. spørge bestyrelsen om råd og erfaringer med forskellige ejendomsmæglere.
 

4) Når køber er fundet
Skal administrationen kontaktes. Det er Grubbe advokater, Thomas Rysgaard Rasmussen, grubbe@grubbeadv.dk , tlf.:  33 13 11 35, som udfærdiger overdragelsesdokumenterne.
 

5) Købsaftale
Dernæst vil køber og sælger modtage en kopi af købsaftalen med tilhørende bilag (vedtægter, regnskab mv.) Omkostningerne til udarbejdelse af købsaftalen betales af både sælger og køber. Køber har efter overtagelsen 14 dage til at fremkomme med indsigelser.
 

6) Købsaftalen skal underskrives
Køber og sælger vil pr. brev blive bedt om at kontakte bestyrelsen for at aftale tid til underskrift af overdragelsesdokumenter. Køber indbetaler købesummen til den i købsaftalen fastsatte dato. Indbetales der ikke til tiden, kan bestyrelsen annullere handlen.
 

7) Overdragelse
På overdragelsesdagen skal sælger, køber, ejendomsmægler og et bestyrelsesmedlem mødes for at gennemgå lejligheden, aflæse gas og el, udlevere nøgler, besigtige kælderrum etc.
 

8) Andelsbevis
Køber vil modtage andelsbevis når handelens formalier er opfyldt.
 

9) Overdragelsesum
Sælger får overdragelsessummen udbetalt 3 uger efter overdragelsesdagen.
 

10) Tidsfrister
Af hensyn til de tidsfrister der er angivet i købsaftalen, skal ejendomsadministrationen have oplysninger om køber senest 4 uger før overdragelsesdagen, for at kunne nå at udarbejde købsaftalen mv.
 

11) Husk
Husk at aflæse el og gas og at give Dong og Københavns Energi besked om aflæsningen. Du skal også afmelde/flytte tilslutning til tv og internet, samt aflevere dit vaskekort til bestyrelsen.