Velkommen til foreningen Glinkas Rubin!

Her på siden gives en række praktiske informationer. Andre informationer kan du læse mere om ved at browse igennem websitet. Herudover er du naturligvis altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer med spørgsmål.


Skilte:
Nyt dørskilt samt navn på postkassen kan bestilles hos viceværten

 

Køkkenaffald:
I opgangen findes en affaldsskakt, og hver lejlighed har en affaldsskaktsnøgle. Affaldsposen skal være lukket til, inden du smider den ned i affaldsskakten.

I bunden af skakten står en container, som tømmes to gange om ugen. For at forhindre rotter og andre skadedyr, skal din affaldspose være lukket, inden du smider den ned i skakten. Hvis du opdager at skakten er tilstoppet skal du kontakte viceværten.


Andet affald:

For enden af Glinkasvej står en affaldsstation med to containere til flasker, to containere til pap, fire containere til papir, aviser mv., en beholder til batterier og en beholder til blandet affald. 

Har du storskrald, kan du placere det opad døren til skuret. Foreningens storskrald afhentes onsdag i ulige uger af Københavns Affaldsservice. 


Byggeaffald
Byggeaffald skal man selv sørge for at køre til genbrugspladsen. Byggeaffald, byggematerialer, wc-kummer og porcelænsvaske må ikke hensættes ved affaldsstationen, da Københavns Affaldsservice ikke medtager dette. 

De to nærmeste genbrugspladser er:

Vasbygade Genbrugsstation
Vasbygade 26
2450 København SV

Se åbningstider her


Kulbanevej Genbrugsstation
Kulbanevej 4
2500 Valby

Se åbningstider her

Mere information om genbrugspladser findes på www.amfor.dk
 

Kælderrum:
Der hører et kælderrum til hver lejlighed, og to kælderrum til en sammenlagt lejlighed. Du skal selv sørge for hængelås til dit kælderrum, og at afmærke døren med navn og adresse.

Vær opmærksom på at der kan forekomme oversvømmelser i kælderen. For at undgå skimmelsvamp skal du sørge for rydde dit kælderrum for våde og fugtige ting. Det er en god ide at have plastickasser til at stå nederst på gulvet.

 

Nøgler:
Ved indflytning får du 3 nøgler til lejligheden. Mangler der nøgler kan nye nøgler bestilles hos bestyrelsen for sælgers regning. Nye nøgler koster 150 kr. stykket, også hvis du bare gerne vil have ekstra nøgler. Nøglen til gadedøren bruges også til kælderdøren.

 

Vaskeri og vaskekort:
På hjørnet af Rubinsteinsvej og Wagnersvej ligger vores vaskeri, hvortil du vil få udleveret et vaskekort af bestyrelsen. Dit vaskeforbrug bliver trukket over huslejen. Har du overtaget den forhenværende beboers vaskekort, skal du have et nyt hos bestyrelsen. Vaskeriet har også åbent for eksterne brugere.


Cykler:
I hver ende af kælderene er der rum til cykler og barnevogne. Derudover findes der cykelskure på det grønnne midterareal på Glinkasvej.


Parkering og parkeringskort:
For at tilgodese at parkeringspladser på vores område er ledige til vores egne beboere, har foreningen hyret City Parkeringsservice. Det betyder at du skal have et parkeringskort i bilen, når du parkerer på Glinkasvej. Parkeringskort kan bestilles hos bestyrelsen og koster 50 kr. Du kan også få udleveret gæsteparkeringskort, så du har et par stykker til besøgende. Gæster kan også henvises til parkering på Rubinsteinsvej, Wagnersvej og andre omkringliggende veje. Du har også mulighed for at leje din egen parkeringsplads for 100 kr. om måneden. Private parkeringspladser er anlagt mellem Glinkasvej og Tartinisvej.